GDPR

Czech-republic-icon.png

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR") přínáší změny ze stávajícího prostředí ochrany údajů v EHP a rozšiřuje práva jednotlivců, kteří tak získají větší kontrolu nad svými osobními údaji. Abychom vyhověli novým požadavkům GDPR, připravili jsme naše prohlášení o ochraně soukromí, které je k dispozici na našich webových stránkách: www.otvpavlu.cz. Toto naše prohlášení obsahuje podrobné informace o tom, jak používáme a chráníme Vaše osobní data a o Vašich souvisejících právech.

 
 English-Language-Flag-1-icon.png
 
 

The General Data Protection Regulation ("GDPR") introduces a significant number of changes to the existing EEA data protection landscape and expands the rights of individuals by giving them greater control over their personal data. In order to comply with the new requirements of GDPR, we have prepared our Privacy Statement which you can find on our website: www.otvpavlu.cz. This provides detailed information on how we use and protect your personal information and your rights in relation to this

 

CELÉ PROHLÁŠENÍ (GDPR)

Prohlášení Osvětlovací technika Vít Pavlů s.r.o. dále jen OTVPAVLU, o ochraně soukromí V tomto Prohlášení o ochraně soukromí je vysvětleno, jakým způsobem OTVPAVLU zpracovává osobní údaje o osobách, s nimiž přijde do styku (dále jen jako „vy“) při jednání se Společnostmi a jinými příslušnými osobami, včetně fyzických osob a dále zaměstnanců, členů statutárních orgánů, vlastníků a dalších pracovníků společností, poskytovatelů služeb a jiných obchodních protistran (dále v tomto Prohlášení o ochraně soukromí jen jako „vaše organizace“).

1. Kdo odpovídá za vaše osobní údaje a jak je ho možné kontaktovat Správcem Vašich osobních údajů je: Osvětlovací technika Vít Pavlů s.r.o IČ 27168191 DIČ CZ 27168191 Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, (dále v tomto Prohlášení o ochraně soukromí jen „my“). Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@otvpavlu.cz.

2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme Vaše osobní údaje zpracováváme dle potřeby za účelem uskutečňování našich oprávněných obchodních a jiných zájmů, a to z následujících důvodů:

• řízení, správa a zlepšování našeho podnikání a vztahů či závazků se Společnostmi a poskytovateli služeb a pro účely firemního marketingu, business developmentu a analýz a provozu kontrolních a řídících informačních systémů;

• správa našich informačních technologií a zajišťování bezpečnosti našich systémů;

• zakládání, uplatňování a/nebo obhajoba právních nároků a práv a ochrana, uplatňování a prosazování našich práv, majetku nebo bezpečnosti nebo poskytování pomoci Společnostem či jiným osobám v této oblasti;

• prošetřování, odpovědi a řešení stížností a úniků údajů týkajících se nás nebo našeho podnikání, zachování kvality služeb a školení zaměstnanců. Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem dodržování právních předpisů a nařízení, vždy však v rozsahu nezbytném ke sledování našich oprávněných zájmů při spolupráci s našimi regulačními a jinými orgány, plnění požadavků cizích právních předpisů, předcházení či odhalování hospodářských a jiných trestných činů a porušení regulatorních předpisů a při ochraně našeho podnikání. V tomto ohledu jde o zpracovávání vašich osobních údajů z níže uvedených důvodů:

• spolupráce s vládními, daňovými nebo jinými regulatorními orgány a dalšími zprostředkovateli nebo protistranami, soudy a jinými třetími stranami, a/nebo jiných aktivit těmto subjektům a řešení jejich požadavků,

• sledování a analýzy využití našich produktů a služeb;

• provádění činností v oblasti zajišťování souladu s právními předpisy, jako je audit a výkaznictví, vedení účetní a daňové evidence; Jestliže nám neposkytnete požadované informace, je možné, že vám či vaší organizaci nebudeme schopni poskytovat (nebo nadále poskytovat) příslušné produkty či služby nebo s vámi či vaší organizací jinak obchodovat.

3. Kde společnost OTVPAVLU získává vaše osobní údaje a kategorie osobních údajů Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo nebo které se o vás dozvíme z toho, jakým způsobem využíváte naše systémy, a dále z naší komunikace a dalších jednání s vámi a/nebo vaší organizací. Osobní údaje nám rovněž může poskytnout vaše organizace nebo jiné organizace. Mezi tyto patří zejména:

• název firmy, IČO, DIČ, jméno, příjmení, datum narození/RČ, národnost, funkce a identifikační číslo zaměstnance, číslo cestovního pasu, kontaktní údaje, např. vaše pracovní e-mailová adresa, adresa bydliště nebo pracoviště, telefonní čísla, bankovní spojení a jiné informace vyžadované pro účely zásad KYC („know your customer“, „poznej svého zákazníka“);

• informace získané z veřejně dostupných webových stránek, databází a jiných veřejných zdrojů údajů. 4. Komu vaše osobní údaje poskytujeme Z důvodů uvedených v bodě 2 výše vaše osobní údaje poskytujeme těmto subjektům:

• dalším subjektům pro účely řízení vztahů se Společnostmi, poskytovateli služeb a dalšími obchodními partnery společnosti OTVPAVLU.

• našim odborným poskytovatelům služeb (například právním poradcům, účetním, auditorům, pojistitelům a daňovým poradcům);

• právním poradcům, státním orgánům a orgánům činným v trestním řízení a dalším osobám, které jsou účastníky nebo zvažují soudní řízení;

• příslušným regulatorním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, finančním nebo státním orgánům, soudům a dalším orgánům v jakékoli jurisdikci;

• potenciálním kupujícím v rámci prodeje, fúze nebo jiného nakládání s naším firmou či majetkem.

5. Kam vaše osobní údaje předáváme Vaše osobní údaje můžeme předávat regulatorním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, finančním úřadům a státním orgánům, soudům a dalším orgánům, poskytovatelům služeb a jiným obchodním protistranám v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně zemí, v nichž platí jiné normy ochrany osobních údajů než standardy platné v rámci EHP. To zahrnuje předávání osobních údajů do Singapuru, Indie a Spojených států amerických. Při předávání vašich osobních údajů poskytovatelům služeb nebo jiným obchodním protistranám v těchto zemích zajistíme, aby byly tyto údaje chráněny v souladu se standardními dohodami o předávání osobních údajů schválenými v rámci EHP nebo jinými odpovídajícími zárukami.

6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k naplnění účelů našeho vztahu s vámi nebo s vaší organizací nebo v souvislosti s plněním smlouvy se Společností či vaší organizací (pokud vaše organizace není Společnost) nebo v souvislosti s plněním zákonných či regulačních povinností.

7. Jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům. Jste oprávněni nás požádat:

• O poskytnutí kopie vašich osobních údajů,

• O opravu vašich osobních údajů,

• O výmaz vašich osobních údajů nebo. O omezení zpracování vašich osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli odvolat nebo uplatnit námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů z naší strany. Tato práva budou v některých situacích omezena, například v případech, kdy máme povinnost vaše osobní údaje zpracovávat podle práva EU nebo podle práva členského státu EU. Chcete-li tato svá práva uplatnit nebo máte-li dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1 výše. Můžeme vám poskytnout zejména kopie dat týkajících se předávání osobních údajů, na něž odkazujeme v bodě 5.

8. Změny tohoto Prohlášení

Toto Prohlášení o ochraně soukromí nabývá účinnosti 25. května 2018. Poslední aktualizace byla provedena dne 24. května 2018. V případě změny zveřejníme nové znění tohoto Prohlášení na této webové stránce, abyste tak byli v plném rozsahu informováni o zpracovávání vašich osobních údajů a souvisejících záležitostech.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů