Zvukové systémy

M222_Trio_ACM25.jpg

M222 Trio ACM25

QuickTruss M222 Trio ACM25 - dvou-cestný roh 90° s vrcholem dovnitř o délce 400,400 mm

Cena: Kč 3.863,- vč. DPH


M222_Trio_ACM41.jpg

M222 Trio ACM41

QuickTruss M222 Trio ACM41 - kříž 90° o délce 578,578 mm

Cena: Kč 7.410,- vč. DPHM222_Trio_ACM44.jpg

M222 Trio ACM44

QuickTruss M222 Trio ACM44 - čtyř-cestný roh 90° vpravo o délce 400,400 a výšky 603,5 mm

Cena: Kč 7.410,- vč. DPH


M222_Quatro_QTM500.jpg

M222 Quatro QTM 500

QuickTruss M222 Quatro QTM 500 mm - rovný díl

Cena: Kč 3.894,- vč. DPHM222_Quatro_QTM1000.jpg

M222 Quatro QTM 1000

QuickTruss M222 Quatro QTM 1000 mm - rovný díl

Cena: Kč 4.914,- vč. DPH


M222_Quatro_QTM1500.jpg

M222 Quatro QTM 1500

QuickTruss M222 Quatro QTM 1500 mm - rovný díl

Cena: Kč 5.912,- vč. DPHM222_Quatro_QTM2000.jpg

M222 Quatro QTM 2000

QuickTruss M222 Quatro QTM 2000 mm - rovný díl

Cena: Kč 6.998,- vč. DPH


M222_Quatro_QTM2500.jpg

M222 Quatro QTM 2500

QuickTruss M222 Quatro QTM 2500 mm - rovný díl

Cena: Kč 8.596,- vč. DPHM222_Quatro_QTM3000.jpg

M222 Quatro QTM 3000

QuickTruss M222 Quatro QTM 3000 mm - rovný díl

Cena: Kč 9.884,- vč. DPH


M222_Quatro_QTM4000.jpg

M222 Quatro QTM 4000

QuickTruss M222 Quatro QTM 4000 mm - rovný díl

Cena: Kč 11.950,- vč. DPHM222_Quatro_QCM19.jpg

M222 Quatro QCM 19

QuickTruss M222 Quatro QCM19 - dvou-cestný roh 45° o rozměrech 800,800 a 222 mm

Cena: Kč 6.608,- vč. DPH


M222_Quatro_QCM20.jpg

M222 Quatro QCM 20

QuickTruss M222 Quatro QCM20 - dvou-cestný roh 60° o rozměrech 600,600 a 222 mm

Cena: Kč 6.608,- vč. DPH