1) Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://eshop.otvpavlu.cz/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu http://eshop.otvpavlu.cz/ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://eshop.otvpavlu.cz/ , kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Provozovatel se zavazuje k dodržování zákona o ochraně osobních údajů, viz. níže.

3) Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu http://eshop.otvpavlu.cz/ a obchodním zákoníkem platným v době nákupu v ČR.
 2. Zboží reklamujte přímo u provozovatele, pakliže není uvedeno jinak.
 3. Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese  http://eshop.otvpavlu.cz/.
 4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, v neporušeném obalu, s veškerým příslušenstvím a doklady.
 5. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.

4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Náklady na transport nese zákazník. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodním příkazem. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

5) Práva a povinnosti prodávajícího

 1. prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad
 2. veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat
 3. prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník požádá
 4. prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu
 5. prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, GSM banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy

6) Práva a povinnosti kupujícího

 1. kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno
 2. kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu; s celkovou cenou je zákazník srozuměn při potvrzení objednávky ze strany prodávajícího
 3. kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy
 4. kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou; prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat

7) Závěrečná ustanovení

 1. tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím
 2. odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu art-shop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak
 3. účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

8) Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu http://eshop.otvpavlu.cz/ se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.Zákazník má právo kdykoliv zažádat o výmaz svých osobních údajů z naší databáze.

Akce

kitnilarena.jpg

NILA ARINA DELUXE KIT

Profesionální LED reflektor s ultra vysokým výkonem (srovnatelné s 2500 HMI)

Cena:

Kč 229.990,-

Kč 223.990,- vč. DPH


RA16_im01.jpg

RA16

Line Array Systém

Cena:

Kč 58.000,-

Kč 49.848,- vč. DPH


LM24_im01.jpg

LM24

Výspělý procesor pro management reprodutorů

Cena:

Kč 21.000,-

Kč 17.035,- vč. DPH


LD24_im01.jpg

LD24

Cena:

Kč 3.000,-

Kč 2.434,- vč. DPH


sola6_product_slide01.jpg

Sola 6

Litepanels Sola Series™ - první a nejlepší LED Fresnel měkké denní světlo Vlajková řada svítidel Litepanels pro denní svícení Sola Series™ LED Fresnel je navržena pro optimální filmové a televizní natáčení za denního světla ve studiu nebo venku, dle požadavků světelných designérů a profesionálních osvětlovačů. Jsou spojením klasické Fresnel charakteristiky a všech výhod patentované LED technologie Litepanels. Sola Series™ LED Fresnel poskytuje přímý světelný paprsek v plném barevném spektru, s vysokou hodnotou indexu CRI, které má špičkové parametry a vypadá skvěle na současných digitálních videokamerách. Svítidla Sola Series™ jsou k dispozici v různých velikostech od velké studiové verze Sola 12 a Sola 9, přes ateliérové modely Sola 6 a Sola 4 až po lehkou kamerovou verzi Sola ENG. Některá svítidla lze napájet také z akumulátorových baterií Anton Bauer nebo Sony. Nízký příkon a minimální tepelné ztráty svítidel Sola LED Fresnel vedou k rychlé návratnosti investic pro studia, které minimalizují provozní náklady, ale nikoliv na úkor kvality osvětlení. Výhody Litepanels Sola Series™ : AC/ DC univerzální napájení pro studia i exteriéry Plně stmívatelné denní světlo bez potřeby těžkých předřadníků, zdrojů a kabeláže Ideální světlo pro současné obrazové snímače HD kamer DMX modul pro ovládání stmívání a ostření (Sola 12, 9, 6 a 4) Pevná a lehká konstrukce z kompozitní slitiny (cca 1/3 hmotnosti HMI Fresnel světla) Nízké provozní náklady díky vysoké energetické účinnosti LED

Cena:

Kč 78.000,-

Kč 68.268,- vč. DPH


p_as168i_lg.jpg

Audiospotlight AS-168i

Směrový, bodový reproduktor

Cena:

Kč 49.990,-

Kč 40.990,- vč. DPH


p_as16i_lg.jpg

Audiospotlight AS-16i

Směrový, bodový reproduktor

Cena:

Kč 59.990,-

Kč 56.870,- vč. DPH


p_as24i_lg.jpg

Audiospotlight AS-24i

Směrový, bodový reproduktor

Cena:

Kč 79.990,-

Kč 71.390,- vč. DPH


Novinky

Snímek obrazovky 2015-07-16 v 15.52.14.png

HMI 6000W/SE XS

Výbojka HMI 6000W/SE XS.

Cena: Kč 29.990,- vč. DPH


MSI-4000-PH.jpg

MSI 4000

Cena: Kč 7.490,- vč. DPH


355878.jpg

Osvětlovací pult Cognito2 Pro512

Pulty Cognito2 doporučují spolehliví a renomovaní dodavatelé programovacího hardware a software na americkém i evropském trhu.

Cena: Kč 91.524,- vč. DPH


SF0110_1.jpg

Smoke Factory Carpet Crawler

Tichý, ekonomický, profesionální.

Cena: na dotaz


Zircon_logo.jpg

801 ZIRCON minus green 1

Filtr pro LED reflektory. Approx. equivalent - CC10M.

Cena: Kč 1.960,- vč. DPH


14400913420.jpg

High CRI + Free Bag 3 X 900 LED 5600K Video Studio Film Light

Cena: Kč 52.450,- vč. DPH


IMG_8581.jpg

1092B Bi-Color LED Panel

Cena: Kč 22.900,- vč. DPH


img_9442_2.jpg

1452p - PIXEL Strobe

DMX LED STROBE

Cena: Kč 29.990,- vč. DPH


led_strobe_60.jpg

RGB 1.5k LED Strobe – COLOR

Cena: Kč 33.170,- vč. DPH


Doporučujeme

Osvětlovací pult Cognito2 Pro2048

355878.jpg

147.789,- Kč

Detail

STAGE 1.1

5O05018_STAGE11_b.jpg

1.510,- Kč

Detail

Ovládací systém Cuety LPU-2

cuety_hw_sw_20140403.png

13.035,- Kč

Detail